Over de stichting

De officiële naam van de stichting luidt: Stichting "Vrienden van de Ruiner Molen de 'Zaandplatte'"

Activiteiten

Het in stand houden van de molen vergt veel werk. Dit werk wordt gedaan door de bestuursleden, de vrijwillig molenaars en de andere vrijwilligers.

Een greep uit de activiteiten:

Het bestuur

De bestuursleden zijn:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Jan Mansier

Henk Pinxterhuis

Elly van Schaik

Erik Broeke (Coördinatie buitenruimte)

Inkomsten

Het in stand houden van de molen kost ook geld. Dit zijn onze inkomsten:

De donateurs

We hebben veel donateurs. En er zijn er die ons financieel veel meer steunen dan het minimumbedrag van €15 per jaar. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. Mocht u donateur willen worden, stuur dan een email naar info@zaandplatte.nl of bel naar 0522471061.

De sponsors

Autoservice Henk Kelly in Ruinen. Dit bedrijf heeft de zeilen geschonken.


Meerdere bedrijven in Ruinen gebruiken of verkopen producten van de molen in hun bedrijf: