Over de stichting

De officiële naam van de stichting luidt: Stichting "Vrienden van de Ruiner Molen de 'Zaandplatte'"

Activiteiten

Het in stand houden van de molen vergt veel werk. Dit werk wordt gedaan door de bestuursleden, de vrijwillig molenaars en de andere vrijwilligers.

Een greep uit de activiteiten:

 • De molen bedienen
 • Bezoekers rondleiden
 • Halffabrikaten bestellen
 • Winkelartikelen maken (de diverse meelproducten afwegen en afvullen)
 • Boekenverkoop
 • De molen schoon houden
 • Klein onderhoud aan de molen plegen
 • De heg snoeien en het gras maaien, ook van het veld tegenover de molen
 • Het opschot rond de molen snoeien (in overleg met de campingbeheerder en de buren)
 • Koffie zetten (helaas niet voor de bezoekers)

Het bestuur

De bestuursleden zijn:

Jan Mansier

Jan Schenkel

Albert Willems

René Stout

Henk Pinxterhuis

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

Inkomsten

Het in stand houden van de molen kost ook geld. Dit zijn onze inkomsten:

 • Giften van bedrijven en personen (bijvoorbeeld na een bezoek aan de molen)
 • Donaties van donateurs van de stichting (ook u kunt donateur worden. Geef u op in de molen of bij een van de bestuursleden. Wij vragen een jaarlijkse bijdrage van € 15.
 • Boekenverkoop
 • Verkoop van molenproducten. Wij kopen de producten in het groot in bij de molen in Hoogeveen. Onze vrijwilligers pakken de producten over in consumentenverpakkingen. De pannenkoekenmix mixen we zelf.
 • Afhankelijk van het aantal omwentelingen per jaar van het wiekenkruis krijgen we een draaipremie.
 • Subsidies.

De donateurs

We hebben veel donateurs. En er zijn er die ons financieel veel meer steunen dan het minimumbedrag van €15 per jaar. Daar zijn wijn natuurlijk heel erg blij mee.

De sponsors

Autoservice Henk Kelly in Ruinen. Dit bedrijf heeft de zeilen geschonken.


Meerdere bedrijven in Ruinen gebruiken producten van de molen in hun bedrijf. Voorbeelden:

Pannenkoekenmix:

Mosterd: