Nieuws en activiteiten

8-7-2019: Brandweeroefening bij de molen

Brand in een molen is heel anders dan een brand in bijvoorbeeld een woning. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele brand in de molen hield de brandweer van Ruinen daarom haar twee-wekelijkse oefening in en om de molen De Zaandplatte. Dit bleek een goede oefening want een slachtoffer van de molenbelt te krijgen bleek nog niet zo eenvoudig, uiteindelijk werd de brancard over de heg getild. Nadat het sein 'brand meester' klonk kregen de brandweervrouw en -mannen uitleg over de molen. Een goede en zinvolle oefening!


6-4-2019: een nieuwe heg, omheining en entree

Er was de afgelopen maand flink wat actie bij de molen:

  • Landschapsbeheer Drenthe heeft het terrein rond de molen van krenten, Amerikaanse vogelkers en allerlei ander opschot ontdaan.
  • De vruchtbare humuslaag is afgeschraapt, zodat er alleen nog verschraalde grond ligt waarop talloze plantensoorten het terrein opnieuw kleur en structuur kunnen gaan geven. We helpen de natuur een beetje door daar een heidezaadmengsel op te brengen.
  • Onze vrijwilligers hebben een nieuwe afscheiding gemaakt die bestaat uit palen met draad en tussen de palen in een paar honderd meidoornstruikjes. Zo zal er over een paar jaar een mooie heg staan.
  • Het huisje van de camping, dat nu wel erg in het zicht staat, is afgeschermd met een driedubbele meidoornhaag, dus dat komt ook wel weer goed.
  • Daarnaast hebben we de entree van de molen eens flink aangepakt. Op het talud naast de ingang stonden nog palen met prikkeldraad. Dat was eigenlijk geen gezicht. Ze hadden ook geen functie meer, want inmiddels houdt de haag de mensen wel van de belt weg. Er is een mooie beschoeiing gekomen die enerzijds de belt tegen erosie beschermt en anderzijds de molen een veel mooier aanzicht geeft.

14-1-2019: het campingterrein rond de molen is flink aangepakt

Landschapsbeheer Drenthe is in overleg met ons en de campingeigenaar begin januari begonnen met het grondig aanpakken van het opschot en de bosschages op het campingterrein rond de molen.

Onder meer de krenten en Amerikaanse vogelkers zijn verdwenen en maken plaats voor een heidelandschap.

De molen krijgt hierdoor meer aan- en afvoer van wind, het beheer wordt eenvoudiger en de camping krijgt er een mooi heidelandschap bij.

Een nadeel is wel dat het bijgebouwtje op de camping nu nogal in het zicht staat, maar daar vinden we vast wel wat op ;-)

26-12-2018: De Kerstwandeling

De Zaandplatte was open tijdens de vijftigste Kerstwandeling in Ruinen.

Een vuurschaal langt het pad, kerstverlichting en kerstmuziek in de molen en een lekker windje dat de wieken lustig deed draaien, lokten zo'n duizend wandelaars naar binnen.

Het was een geslaagde dag, mede dankzij onze enthousiaste vrijwilligers!

(Foto: Christian Pfeiffer)

24-12-2018: Ingeborg Pouwels overleden

Op 24 december is totaal onverwacht Ingeborg Pouwels, oud-medewerker van De Hollandsche Molen, aan de gevolgen van een hartaanval overleden. Ingeborg (68) trad medio 2000 als bureaucoördinator in dienst bij de vereniging. Eind 2017 ging zij met pensioen, maar ze was nog steeds vol overgave voor de vereniging aan de slag.

In de achttien jaar dat ze bij De Hollandsche Molen werkzaam was, ontpopte zij zich als een ware creatieve duizendpoot. Zo groeide onder haar energieke leiding de Nationale Molendag uit tot een evenement, waaraan steeds meer molens meededen en dat steeds meer bezoekers trok. “Molendag is hét moment om mensen kennis te laten maken met molens. Daar moet je dus stevig reclame voor maken en dingen om heen organiseren in samenwerking met de molenaars en hun vrijwilligers”, aldus Ingeborg in haar afscheidsinterview in Molens eind 2017.

Tevens was zij van 2011 tot en met 2017 de projectmanager van de BankGiro Loterij Molenprijs, de jaarlijkse wedstrijd waarbij het publiek kan stemmen op allerlei molenprojecten.

Meer informatie over Ingeborg is te lezen op de site van De Hollandsche Molen.

Om haar te gedenken staan deze dagen veel molens, waaronder De Zaandplatte, in de rouwstand.

Na de kerstmarkt...

...kwam deze verlichte tractor met wagen langs de molen.

De foto's zijn gemaakt door Johan Platen.

22-11-2018: de neuten zijn vervangen

De molen kruide de laatste tijd nogal zwaar. Smeren (met reuzel) hielp niet meer. Inspectie wees uit dat de kruineuten ingesleten waren en vervangen moesten worden.

En zo kwam in de week van 22 oktober molenmakersbedrijf Vaags langs om de krui- en keerneuten te vervangen. Een beste klus, want daarvoor moest steeds de kap een stukje omhoog gekrikt worden.

Molenaars en vrijwilligers stonden het team bij met koffie, koek en hand- en spandiensten.

Omdat we er toch waren, en de molen niet kon draaien, hebben we meteen de WC maar een schilderbeurt gegeven.

Tegen het eind van de donderdag was de klus geklaard. En passant hebben de molenmakers het een en ander bijgesteld en aangetikt, waardoor de molen weer als een zonnetje loopt.

De roeden, inmiddels zo'n veertig jaar oud, zijn intensief geïnspecteerd. Gelukkig was de conclusie dat ze nog wel wat jaren mee kunnen. Op de fotopagina is een reportage te zien.

27-10-2018: Nacht van de Nacht

Op zaterdag 27 oktober was het weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht waarin in heel Nederland zo veel mogelijk het licht uitgedaan werd. Ook De Zaandplatte doet deed aan mee. De molen was die avond open van 18.30 tot 20.30 uur.

Helaas was er weinig ruchtbaarheid aan gegeven, waardoor we geen bezoekers konden laten zien hoe het vroeger was om in het donker te moeten malen.

Volgend jaar beter?

25-9-2018 Dronefoto's van de Zaandplatte

Op 25 september 2018 heeft Peet de Rouw onze molen vanuit de lucht gefotografeerd.

Op deze pagina ziet u drie van zijn foto's. We hebben ze ook gebruikt om een paar pagina's van onze website een mooie kop te geven.

Dank je wel, Peet!

De grote versies van deze foto's vindt u op onze fotopagina.

14-9-2018: de Molenbelt weer opgeknapt

Vrijdagmiddag 14 september j.l. zijn de vrijwilligers van De Zaandplatte druk bezig geweest de belt waar de molen op staat weer zo te maken dat de afwatering weer goed is. Want na verloop van tijd ontstaan er onregelmatigheden in de belt en loopt het water niet altijd meer de goede kant op: van de molen af!


Het ambacht van wind- en watermolenaar is nu UNESCO immaterieel erfgoed!

Officieel heet dat: "Het Nederlandse molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid".

Ter ere hiervan staan alle molens tot 10 december in de vreugd.

Onze molen stond dat al vanwege het 50-jarige huwelijksjubileum van molenaar Jan Schenkel en zijn Marchje.


De Nationale Molendag was een succes!

Zaterdag 12 mei was het weer zo ver: het was Nationale Molendag.

Het was mooi weer. Er stond helaas te weinig wind om te kunnen malen, maar zonder dat was er ook genoeg te zien.

Een voordeel was dat het prachtig fietsweer was. En dat zorgde weer voor een gezellige drukte.

Aan het eind van de dag hadden we 216 bezoekers rondgeleid en een flink aantal boeken verkocht.

Op onze fotopagina staat een impressie van die dag.