Nieuws en activiteiten

11-2021 Stevige onderhoudsbeurt

De molen was toe aan een stevige onderhoudsbeurt, daarom klom de rietdekker het dak op om de rieten kap grondig na te zien en waar nodig te herstellen, ook maakte hij het jaartal 1964, het jaar waarin onze molen werd gebouwd, weer duidelijk zichtbaar. De schilder nam al het schilderwerk onderhanden, zowel binnen als buiten. De timmerman repareerde de beide deuren die toegang geven tot de belt en onze vrijwilligers vervingen versleten luiken en deden allerlei onderhoudsklussen. Zo staat onze mooie Zaandplatte er weer prima bij op het mooie plekje in Engeland.

10-2020 Kruiwiel gerepareerd en teruggeplaatst

Het kruiwiel, het grote ronde rad met spaken aan de onderkant van de staart, was in een zodanige staat dat reparatie nodig was. Gelukkig vonden we in Berend Stam uit Ruinen de vakman die dat met alle plezier voor ons in orde wilde maken. Op zaterdag 10 oktober werd met vereende krachten het zware kruiwiel weer teruggeplaatst. Nu kunnen we onze molen weer in de wind zetten!

09-2020 Filmpje De Zaandplatte

Omdat op 12 september de Open Monumentendag niet doorgaat heeft de gemeente De Wolden videomaker Martijn van Hese opdracht gegeven monumenten in De Wolden te filmen. Hierbij het filmpje waarin onze molen centraal staat, klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=4l8VxY9M9X0&list=PLvROURaDoB8YfVr7d5JnWAF3Z8LekmiEJ&index=5&t=1s


08-2020 Molenaar Guus legt uit

07-2020 Nachtfoto's @bertvisserfoto

05-2020 Fotosessie in en rond onze molen

Inge Huizenga, fotografe in opleiding bij de fotovakschool kreeg vanuit haar opleiding de opdracht oude ambachten in beeld te brengen. Daarvoor koos zij onze molen en verzocht de molenaars of ze van hen portretfoto's mocht maken en ze maakte stillevens. Dat heeft ze vol enthousiasme gedaan en het resultaat mag er zijn!


07-03-2020 Een nieuw logo

We hadden twee logo's in gebruik:

  • een op de verpakkingen van onze producten en de correspondentie en

  • een op onze kleding en op de website.

Onze molenaar Guus van Dam heeft van beide logo's het beste genomen en er een nieuw embleem van gemaakt: hij heeft de tekst van de stichting op de verpakkingen gecombineerd met het molenplaatje dat op onze kleding staat.

Met dit logo kunnen we voor de dag komen!

We gooien natuurlijk niet alle spullen met het oude logo weg, dus langs de weg der geleidelijkheid zal het nieuwe logo zijn weg in de Zaandplatte en omgeving vinden.

Dank, Guus, voor dit mooie staaltje van grafisch vakmanschap!

10-01-2020 Een verslag van het vervangen van de roeden

Op de pagina Nieuwe roeden voor de molen hebben we een uitgebreid verslag staan over het vervangen van de roeden.

Gedurende het project zullen we de pagina bijwerken.

06-01-2020 Molenaar Jan Schenkel onderscheiden

Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsvisite van de Stichting Historie van Ruinen is onze molenaar/secretaris van De Zaandplatte Jan Schenkel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Roger de Groot reikte hem deze onderscheiding uit voor al het vrijwilligerswerk dat hij jarenlang deed en doet voor o.a. De Zaandplatte en de Stichting Historie van Ruinen. Het is Jan van harte gegund en komt hem zeker toe!


Nietsvermoedend zat hij in de zaal.

Marchje kreeg een mooi boeket bloemen.

De kinderen en kleinkinderen waren er ook. Dat was genieten!

8-7-2019: Brandweeroefening bij de molen

Brand in een molen is heel anders dan een brand in bijvoorbeeld een woning. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele brand in de molen hield de brandweer van Ruinen daarom haar twee-wekelijkse oefening in en om de molen De Zaandplatte. Dit bleek een goede oefening want een slachtoffer van de molenbelt te krijgen bleek nog niet zo eenvoudig, uiteindelijk werd de brancard over de heg getild. Nadat het sein 'brand meester' klonk kregen de brandweervrouw en -mannen uitleg over de molen. Een goede en zinvolle oefening!


6-4-2019: een nieuwe heg, omheining en entree

Er was de afgelopen maand flink wat actie bij de molen:

  • Landschapsbeheer Drenthe heeft het terrein rond de molen van krenten, Amerikaanse vogelkers en allerlei ander opschot ontdaan.

  • De vruchtbare humuslaag is afgeschraapt, zodat er alleen nog verschraalde grond ligt waarop talloze plantensoorten het terrein opnieuw kleur en structuur kunnen gaan geven. We helpen de natuur een beetje door daar een heidezaadmengsel op te brengen.

  • Onze vrijwilligers hebben een nieuwe afscheiding gemaakt die bestaat uit palen met draad en tussen de palen in een paar honderd meidoornstruikjes. Zo zal er over een paar jaar een mooie heg staan.

  • Het huisje van de camping, dat nu wel erg in het zicht staat, is afgeschermd met een driedubbele meidoornhaag, dus dat komt ook wel weer goed.

  • Daarnaast hebben we de entree van de molen eens flink aangepakt. Op het talud naast de ingang stonden nog palen met prikkeldraad. Dat was eigenlijk geen gezicht. Ze hadden ook geen functie meer, want inmiddels houdt de haag de mensen wel van de belt weg. Er is een mooie beschoeiing gekomen die enerzijds de belt tegen erosie beschermt en anderzijds de molen een veel mooier aanzicht geeft.

14-1-2019: het campingterrein rond de molen is flink aangepakt

Landschapsbeheer Drenthe is in overleg met ons en de campingeigenaar begin januari begonnen met het grondig aanpakken van het opschot en de bosschages op het campingterrein rond de molen.

Onder meer de krenten en Amerikaanse vogelkers zijn verdwenen en maken plaats voor een heidelandschap.

De molen krijgt hierdoor meer aan- en afvoer van wind, het beheer wordt eenvoudiger en de camping krijgt er een mooi heidelandschap bij.

Een nadeel is wel dat het bijgebouwtje op de camping nu nogal in het zicht staat, maar daar vinden we vast wel wat op ;-)

25-9-2018 Dronefoto's van de Zaandplatte

Op 25 september 2018 heeft Peet de Rouw onze molen vanuit de lucht gefotografeerd.

Op deze pagina ziet u drie van zijn foto's. We hebben ze ook gebruikt om een paar pagina's van onze website een mooie kop te geven.

Dank je wel, Peet!

De grote versies van deze foto's vindt u op onze fotopagina.

14-9-2018: de Molenbelt weer opgeknapt

Vrijdagmiddag 14 september j.l. zijn de vrijwilligers van De Zaandplatte druk bezig geweest de belt waar de molen op staat weer zo te maken dat de afwatering weer goed is. Want na verloop van tijd ontstaan er onregelmatigheden in de belt en loopt het water niet altijd meer de goede kant op: van de molen af!