Over de stichting

De belastingdienst verplicht ANBI’s bepaalde informatie op hun websites te publiceren.

Welke informatie dat is, kunt u op de site van de Belastingdienst lezen.

Over de stichting

De Stichting Vrienden van de Ruiner Molen De Zaandplatte is sinds de oprichting op 19 januari 1990 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gegevens:

 • KvK nummer: 41019241
 • RSIN nummer: 9459777
 • Vestigingsadres: (secretaris) Stofakkers 3, 7963 AL Ruinen

De doelstelling (art. 2 statuten)

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de instandhouding van korenmolen De Zaandplatte, die beschermd is op grond van de Monumentenwet 1988, als cultuurhistorisch monument, om het publiek inzicht te geven in de manier waarop vroeger graan gemalen werd en om het publiek bewust te maken van de omstandigheiden waaronder dat gebeurde.

Om de doelstelling te verwezenlijken, stellen wij de molen regelmatig open voor het publiek en geven wij rondleidingen. Daarbij vertellen we over de functie van de molen in het verleden en nu, leggen we de werking van de molen uit en demonstreren we bij voldoende wind hoe het malen van graan in zijn werk gaat.

Ook zorgen wij ervoor dat in het omliggende terrein de begroeiing zo laag blijft dat de molen zo veel mogelijk wind kan vangen.

Voor het onderhoud van de molen is een meerjarenplan met kostenraming opgemaakt conform de Rijkssubsidieregeling BRIM voor de jaren 2013 t/m 2018, met een totale kostenraming van ruim € 73.000. Het onderhoud wordt deels door de vrijwilligers van de Stichting en deels door de daartoe bevoegde bedrijven (o.a. schilder en molenbouwer/maker) uitgevoerd.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

 • J. Mansier, voorzitter
 • J. Schenkel, secretaris.
 • A. H. Willems, penningmeester
 • R.W. Stout, lid
 • H. Pinxterhuis, lid

Het beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden (art. 4 statuten). Zij krijgen wel vergoeding van gemaakte kosten en zij dragen door de stichting betaalde molenshirts en -sweaters. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Het beleidsplan

Fondsenwerving

Om voldoende fondsen te genereren voor onderhoud en vervanging van materiaal (voorbeelden zijn schilderwerk, vervanging van het riet, onderhoud aan de houtconstructie) stellen wij de molen regelmatig open voor publiek. De toegang tot de molen is gratis, maar wij bieden graanproducten en ingeleverde boeken te koop aan en wij hebben een giftenpot.

 • Elke zaterdagmorgen van 9.30 - 13.00 uur.
 • In de maanden juli en augustus op de dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur.
 • Op Nationale molendag in mei, de Drentse molendag in augustus en open Monumentendag van 09.30 tot ongeveer 16.30 uur.

Ook stellen wij de molen open tijdens bijzondere evenementen als fietsvierdaagse en wandeltochten als de route langs de molen voert. Om extra publiek te trekken organiseren wij dan ook activiteiten als spelletjes.

Onderhoudswerkzaamheden

 • Uitvoering van de in het BRIM geplande onderhoudswerkzaamheden zoals uitvoering grondwerk, metsel- en voegwerk muren, hekwerk invaart, schilderwerk, controle brandblusmiddelen en bliksemafleiders, onderhoud vang- en maalwerk.
 • Onderhoud van het molenerf en het terrein rond de molen.
 • Onderhoud van de molenbiotoop om te zorgen dat de wind zonder te veel obstakels bij de wieken kan komen.