Nieuws

Over rouw en vreugde

5 maart 2018

Onlangs heeft de Zaandplatte in de rouw gestaan. De reden was dat de moeder van aan van onze vrijwilligers overleden was.

Wij krijgen veel vragen over de bijzondere standen van de molen: de rouw- en vreugdestand. We hebben er op deze website deze pagina over gemaakt.

De molen in Pesse is gesloopt

25 januari 2018

De molen in Pesse is niet meer.

Hij had al jaren geen wieken meer, en nu is hij, inclusief de bijgebouwen, gesloopt om ruimte te maken voor een nieuw bedrijfsgebouw.

Onze vrijwillig molenaar Jerry Vondeling heeft over de molen een interessant artikel geschreven.

Het staat hiernaast.

Sloop molen Pesse, artikel Zaandplatte info.pdf

Het ambacht van wind- en watermolenaar is nu UNESCO immaterieel erfgoed!

Officieel heet dat: "Het Nederlandse molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid".

Ter ere hiervan staan alle molens tot 10 december in de vreugd.

Onze molen stond dat al vanwege het 50-jarige huwelijksjubileum van molenaar Jan Schenkel en zijn Marchje.


De fietsvierdaagse begon nogal nat, maar de woensdag was een perfecte dag.

Dat was ook de dag dat de kinderroute en de 30- en 40-kilometerroute langs onze molen liepen.

Speciaal voor de gelegenheid hadden we een springkussen staan en Gerard had alvast een voorraad van zijn onvolprezen knieperties gebakken. De rest (van vier kilo beslag!) maakte hij in de molen.

De dag was een enorm succes: rond de 800 fietsers en andere passanten bezochten de de molen. Een groot deel daarvan nam uitgebreid de tijd om de molen te bekijken, al of niet begeleid door een van onze vier molenaars of onze voorzitter.

Ook de meelproducten van de molen De Zwaluw in Hoogeveen en onze beroemde pannenkoekenmix, vonden gretig aftrek.

Onder het kopje Fotoalbum is een indruk van deze dag te zien.