De geschiedenisAls je van iets de geschiedenis kent, wordt het onderwerp vaak ineens een stuk interessanter.
Vandaar dat we hier een overzicht plaatsen van de geschiedenis van de Zaandplatte.

In de voormalige gemeente Ruinen hebben in de loop der jaren in totaal 13 molens, waarvan 11 korenmolens, gestaan. Alleen de korenmolen De Zaandplatte is behouden gebleven.

Uit onderzoek is gebleken dat de molen, die destijds aan de Hoogeveensche vaart in de buurt van café De Molen in Echten stond, dateert van 1789 of eerder. Dit weten we aan de hand van kaartmateriaal en namen van molenaars.

In 1962 heeft de gemeente Ruinen de molen (een grondzeiler) aangekocht van de toenmalige eigenaar, die de molen niet meer kon onderhouden. De molen werd afgebroken en naar de huidige locatie verplaatst. De gemeente wilde er een zomerhuisje van maken.
In 1964 was de herbouw van de molen als "beltmolen" klaar en heeft hij de naam "De Zaandplatte" gekregen.

In de buurt van de Zaanplatte stonden vroeger al molens:

  • Op circa 150m zuid-oost van de Zaandplatte heeft tot circa 1850 een molen gestaan.
  • Aan het begin van de Molenstraat (voorheen Molensteeg) stond een stellingmolen
  • Aan het begin van de Stofakkers stond ook een stellingmolen. Deze is in 1926/1927 afgebroken, nadat een storm hem flink beschadigd had.
Van 1964 tot 1990/1991 is de molen in gebruik geweest als zomerhuisje. De molen had wieken en in de molen was een maalstoel aanwezig met verder naar boven alle wielen, maar de molen heeft in die jaren niet gedraaid. Dat kon ook niet, want de bomen groeiden op een gegeven moment gewoon door de wieken heen.
In 1989 ging het gerucht dat van de molen eenpannenkoekenrestaurantje gemaakt zou worden.
Als reactie daarop is in 1990 de Stichting Vrienden van de Ruiner molen De Zaandplatte opgericht met het doel om de molen te behouden en terug te restaureren tot de oorspronkelijke molen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.
 4-10-1989Zes personen komen bij elkaar om de mogelijkheid van restauratie van de Zaandplatte te bespreken.
 5-10-1989De gemeente Ruinen wordt geïnformeerd over de uitkomst van het overleg.
 20-11-1989De gemeente Ruinen kan zich in het voorstel vinden.
 19-1-1990De stichting is en feit: de statuten zijn notarieel vastgelegd.
 7-5-1990De gemeente verzoekt de minister om de Zaandplatte tot monument te bestempelen.
 1-1-1991De gemeente draagt de Zaanplatte over aan de stichting. Per die datum is het geen zomerhuisje meer.
 dec 1991Vrijwilligers kappen het bos rond de molen. De opbrengst van het hout is voor de restauratie bestemd.
 3-3-1992De Zaandplatte is formeel een monument in de zin van de monumentenwet.
 25-2-1993Het restauratieplan en bestek zijn gereed. De gemeente verkoopt de Zaandplatte voor een gulden aan de stichting.
 maart 1993Het eerste subsidieverzoek aan gemeente, provincie en rijk wordt ingediend en afgewezen.
 31-3-1993De eigendomsoverdracht van de Zaandplatte aan de stichting wordt ondertekend. 
 23-6-1994De provincie komt met subsidie over de brug
 1-9-1994Het rijk volgt.
 29-9-1994Ook de gemeente Ruinen kent subsidie toe.
 okt 1994Aanbesteding en gunning van de restauratie aan molenbouwbedrijf Vaags in Aalten.
 2-11-1994Start van de restauratie van de Zaandplatte.
 6-9-1996Officiële opening van de gerestaureerde molen. Vanaf nu draaien regelmatig de wieken.
 30-9-1996De restauratie is officieel voltooid.
 10-5-1997Op de parkeerplaats voor de molen passeert de notariële akte voor de aankoop van de grond rond de molen en van de parkeerplaats.
 1-11-1999De eigendomsoverdracht van het terrein aansluitend aan de parkeerplaats is een feit.